ConcaDec – Chương trình cắt & ráp những tập tin kích thước lớn

ConcaDec là chương trình cắt & ráp những tập tin kích thước lớn(xử lý được các tập tin lớn hơn 4 GB) với các cơ chế an toàn về nội dung như tạo là tập tin checksum để kiểm tra nội dung ban đầu và nội dung sau khi nối lại có giống nhau không.

ConcaDec được cung cấp những tiện ích sau:

* Xử lý được các tập tin lớn hơn 4 GB
* Tự tạo ra tập tin kết nối(rebuild file) chứa thông tin các thành phần được chia nhỏ.Và khi nối file chương trình sẽ sử dụng đến thông tin này để nối tập tin( Bảo đảm tính đúng đắn của dữ liệu).
* Tạo ra các tập tin kiểm tra nội dung tập tin(tập tin Checksum) theo các thuật toán MD5, SHA-1, SHA-224, SHA-256. Khi chia nhỏ tập tin bạn có thể chọn tạo ra tập tin checksum này và khi kếp hợp các tập tin lại dủng tập tin checksum để kiểm tra nội dung sau khi nối có giống nội dung ban đầu không. Đây là một cách rất tốt để bảo đảm tính đúng đắn của nội dung.
* Có thể xem trước số lượng tập tin, kích cỡ của từng tập tin
* Có thể tạm dừng(pause), tiếp tục lại hay huỷ(cancel) tại bất kỳ thởi điểm nào.
* Lựa chọn cách chia nhỏ nội dung: kích cỡ, số lượng file,thiết bị lưu trữ (Ổ mềm, CDROM,…).
* Không cần cài đặt và rất nhỏ gọn.

Hướng dẫn khai thác:

Để cắt file các bạn làm như sau

 

* Input: chọn tập tin cần cắt
* Output: nơi lưu giữ tập tin sẽ cắt
* By number of files: số lượng chia tập tin ra theo số lượng tâp tin. Ví dụ bạn muốn chia tập tin ra thành 2 phần thì nhập số 2.
* By size: kich cỡ của tập tin.Sau khi cắt mỗi tập tin sẽ có kích thước bằng kích thước bạn chọn ở đây.
* By predefied size: chia tập tin theo các thiết bị lưu trữ mà bạn chọn ở phần này.
* Generate a checksum: Tạo ra các tập tin kiểm tra nội dung tập tin.
* Generate a automatic rebuild file: Tự tạo ra tập tin kết nối

Sau khi đã chọn xong tất cả những mục trên, các bạn tiến hành cắt file hoặc xem trước kết quả

Quá trỉnh chia tập tin có thể tạm dừng(pause) hay huỷ bất kỳ lúc nào

Để kết hợp các tập tin đã chia chọn Concatenation

* Input: thêm các tập tin cần nối
* Output: nơi lưu giữ sẽ nối.
* Generate a checksum: Tạo ra các tập tin kiểm tra nội dung tập tin.

Sau đó bấm vào nút Concatenation để nối tập tin.

Khi kết nối tập tin thành công có kiểm tra checksum (Valid Checksum) như hình ở trên cho thấy 2 checksum của 2 tập tin là giồng nhau vậy là dữ liệu sau khi nối lại đã đúng như dữ liệu ban đầu.

có thể sử dụng trên rất nhiều hệ điều hành như : Windows 2K / XP / Vista / Vista64 / 7 / 7 x64

Phần mềm được softpedia chứng nhận là không có virus, spyware,adware( xem thêm http://www.softpedia.com/get/File-managers/ConcaDec.shtml)
Download miễn phí phần mềm tại: http://www.concadec.debug-pro.com/index.php?language=en

Trần Tùng

Bài viết liên quan