Core FTP LE – Truyền tải file theo hướng FTP

Core FTP LE 2.2 là một miễn phí cho Windows dùng để truyền tải các file theo phương thức FTP. Chương trình hỗ trợ khá nhiều giao thức, không chỉ FTP mà còn SFTP (SSH), SSL, TLS, IDN, có khả năng tích hợp với các trình duyệt, truyền tải từ 1 site này tới 1 site khác, hỗ trợ truyền tải tiếp file khi bị ngắt đoạn, hỗ trợ kéo thả, xem và chỉnh sửa file, có tường lửa bảo vệ, thực thi các câu lệnh tùy chọn, hay truyền tải qua chế độ dòng lệnh, … Chương trình đảm bảo cho bạn truyền tải file một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất và an toàn. Core FTP LE hoàn toàn miễn phí, không chứa các popup, quảng cáo hay các phần mềm độc hại kèm theo.

Download:

http://www.coreftp.com/download/coreftplite.exe

Bài viết liên quan