CrashPlan for Mac – Sao lưu và phục hồi dữ liệu từ nhiều nơi sao lưu trên máy Mac

Crashplan for Mac cho phép bạn sao lưu và phục hồi dữ liệu từ nhiều nơi sao lưu trên , điều này có nghĩa là nếu có vấn đề gì xảy ra với một trong những nơi sao lưu của bạn, bạn có thể phục hồi từ những điểm khác. Bạn có thể lựa chọn nơi khôi phục tập tin của mình.

Ngoài ra, CrashPlan sử dụng mã hóa Blowfish để bảo vệ sao lưu của bạn, chỉ có bạn mới có thể truy cập được tập tin của bạn. Bạn bè của bạn không thể nhìn thấy tên các tập tin mà bạn đã sao lưu đến họ. CrashPlan còn cung cấp một số tùy chọn mã hóa ở các mức độ cao hơn cho việc khôi phục các tập tin của bạn.

CrashPlan được Mag và CNet đánh giá khá tốt. CrashPlan Free là sự lựa chọn cho những bạn không muốn trả phí để dùng nào đó nhưng vẫn đạt được sự hài lòng của bạn.

Download

http://download.crashplan.com/installs/mac/install/CrashPlan/CrashPlan_3.0.3_Mac.dmg

Bài viết liên quan