Đà Nẵng – Cửa hàng vi tính

Đà Nẵng – Cửa hàng vi tính

 

Thinh Tien Computer
Địa Chỉ 1: 36 Hàm Nghi
ĐT: 84-511-3652196

Địa Chỉ 2: 82 – 84 Hàm Nghi
ĐT: 84-5113652196

 

Cty TNHH Công nghệ tin học Phuong Tung
Địa Chỉ: 40 Nguyễn Văn Linh, Hai Chau
ĐT: 84-511-3656666


Phi Long IT Company LTD

Địa Chỉ: 102 Hàm Nghi,
ĐT: 84-511-3816000

Truong Tien Co
Địa Chỉ: 96 – 98 Hàm Nghi, Thac Giang, Thanh Khe
ĐT: 84-511-3656965

Bài viết liên quan