“Đặt chỗ” cho máy tính

Bộ định tuyến cấp phát tự động địa chỉ IP cố định hay nhà quản trị muốn “đặt sẵn” địa chỉ IP dành cho một cụ thể nào đó.

Mạng

Bạn muốn bộ định tuyến cấp phát tự động địa chỉ IP cố định cho các máy tính trong mạng nhằm tăng cường khả năng kiểm soát truy cập Internet, chẳng hạn thiết lập máy tính nào được truy cập… hay muốn “đặt sẵn” địa chỉ IP cố định được cấp phát tự động cho một máy tính cụ thể nào đó. Việc đọc và nhớ địa chỉ MAC của máy tính khá khó, bạn muốn gắn địa chỉ MAC với một địa chỉ IP cố định? Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách thức thực hiện các yêu cầu trên.

Minh họa cho bài viết, chúng tôi dùng thiết bị Simultaneous Dual-Band Wireless-N Gigabit Router Cisco Linksys WRT610 N. Cisco Linksys WRT610N là bộ định tuyến không dây chuẩn 802.11b/g/n, hỗ trợ đồng thời 2 tần số 2,4 Ghz và 5 Ghz. Thiết bị có 4 cổng LAN tốc độ Gigabit và 1 cổng USB 2.0 cho phép kết nối với thiết bị lưu trữ gắn ngoài như ổ cứng/bút nhớ giao tiếp USB.

Trước tiên, đăng nhập vào giao diện web cấu hình Cisco Linksys WRT610N. Bạn vào mục SetupBasic Setup. Mặc định DHCP Server được bật sẵn và cung cấp địa chỉ IP tự động cho 50 máy tính. Nếu bạn muốn tăng hay giảm số máy tính nhận địa chỉ IP, hãy chỉnh lại con số trong Start IP Address (cho biết địa chỉ IP sẽ được cấp phát bắt đầu từ con số nào) và Maximum Number of User (số User tối đa nhận được địa chỉ IP). Hai ô này có mối quan hệ mật thiết với nhau. Giả sự nếu bạn giữ nguyên Star IP Address là 192.168.1.100, và nhập số mới trong ô Maximum of Number là 250, Cisco Linksys WRT610N sẽ hiện lên thông báo đề nghị bạn nhập lại con số khác phù hợp vì DHCP Server không thể cấp phát quá 253 địa chỉ IP, tương đương có tối đa 253 máy tính trong mạng.

Sau khi thiết lập xong các thông số DHCP Server, bước tiếp theo, nhấn nút DHCP Reservation. Bảng thiết lập DHCP Reservation cho bạn 2 lựa chọn: Select Client From DHCP Tables và Manually Add Client. Select Client from table cho phép bạn chọn các máy tính trong bảng DHCP bên cạnh, gồm các thông tin: Tên máy, cổng giao tiếp, địa chỉ IP, địa chỉ MAC và tương ứng sẽ là một địa chỉ IP (Xem bài viết về “Khái niệm,ứng dụng địa chỉ MAC” tại ID:A0911_120). Manually Add Client cho phép bạn tự gán 1 địa chỉ IP bất kỳ- nằm trong dãy IP cấp phát của DHCP Server và không “đụng” các IP mà bạn đã gắn – với 1 địa chỉ MAC mà bạn muốn.

Để thực hiện, “Select Clients from DHCP Tables”, bạn nhấn chọn ô vuông trong mục Select tương ứng với máy tính nào bạn muốn gắn IP cố định, sau đó nhìn Add Clients để đưa máy tính vào danh sách “đặt chỗ” (Clients Already Reserved) phía bên dưới. Tương tự cho “Manully Add Client”, nhập tên máy tính tại ô Enter Client Name, địa chỉ IP bạn muốn tại ô Assign IP Address, địa chỉ MAC của máy tính đó tại ô To this MAC Address và nhấn Add để đưa máy tính này vào danh sách đã “đặt chỗ” bên dưới.

Cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng là bạn phải nhận Save Settings để lưu toàn bộ các thiệt lập. Nếu bạn quên nhấn Save Setting, thì công sức nãy giờ cửa bạn coi như “bỏ biển”.

Theo 24h

Bài viết liên quan