Data Recover-Center – Phần mềm phục hồi các tập tin bị mất

Data Recover-Center được thiết kế để phục hồi tập tin trên các loại khác nhau như tài liệu, hình ảnh, phương tiện truyền thông và các file khác đã bị xóa từ Recycle Bin, bị hỏng hoặc bị tẩy xoá do định dạng đĩa, các hoạt động virus, bị sự cố.

Khôi phục các file dữ liệu trên bất kỳ thiết bị kỹ thuật số

Data Recover-Center có thể khôi phục lại các tập tin bị xóa hay bị mất trên các phương tiện truyền thông khác nhau như: đĩa cứng, đĩa mềm, ổ đĩa zip, thẻ SD, phương tiện truyền thông thông minh hoặc các thiết bị di động khác.

Khôi phục tập tin dữ liệu của các định dạng khác nhau

Tiện ích này sẽ giúp bạn khôi phục các file đã xóa và bị hỏng như: tài liệu, hình ảnh, các tập tin mail, cơ sở dữ liệu, tập tin âm thanh và video,…

Phục hồi trong hệ thống tập tin khác nhau

Với sự giúp đỡ của chương trình bạn có thể khôi phục lại dữ liệu bị mất trong hệ thống tập tin khác nhau, như 12/16/32 , .

data-recover-center

Download: http://www.recover-center.com/download/data-recover-center-software-setup.zip

Bài viết liên quan