Dễ dàng trích xuất icon từ bất kỳ tập tin nào trên Windows

Một số loại tập tin như EXE hay DLL thường chứa khá nhiều icon và IFF cho phép bạn có thể xem được tất cả những icon này. Để bắt đầu bạn chỉ cẩn nhấn nút có hình thư mục đang mở ở phía trên cùng bên trái rồi chọn đường dẫn đến tập tin bạn muốn trích xuất icon. Ví dụ như trong hình là tập tin firefox.exe và nó có chứa những icon như sau.

Bạn cũng có thể chọn nút “Find files with icon inside” để quét các thư mục. Ví dụ như bạn chọn thư mục Windows, thì IFF sẽ hiện ra các tập tin có chứa các icon, khi bạn nhấn vào từng tập tin thì các icon chứa trong tập tin đó sẽ hiện ra như trong hình. Ngoài ra bạn cũng có thể chọn số lượng icon ít nhất mà chương trình sẽ hiện thị trong ô “Minimum number of icons”. Nếu muốn IFF quét cả các thư mục con nằm trong thư mục bạn đã chọn thì bạn chọn vào ô “Include subfolders”.

Khi đã tìm được icon bạn muốn trích xuất, thì việc tiếp theo là tiến hành lưu lại. IFF cho phép bạn lưu tất cả icon hoặc chỉ icon đã chọn thành các định dạng JPEG, ICO, PNG, BMP, EMF, GIF, HTML và DBF.

IFF hoạt động tốt trên Window XP, 7, 8/8.1 cả 32-bit lẫn 64-bit. Bạn đọc quan tâm có thể tải IFF tại đây.

Theo: Genk

Bài viết liên quan