Deep Freeze Standard 7.72 – Đóng băng ổ cứng máy tính

Deep Freeze Standard là một phần mềm mạnh mẽ giúp bạn loại bỏ tất cả thay đổi được thực hiện với hệ thống và khôi phục lại máy tính trở về trạng thái ban đầu.

Bên cạnh đó, nó còn được khuyến khích sử dụng khi bạn thực sự không muốn người khác thực hiện những thay đổi không cần thiết với hệ thống của mình.

Đơn giản, khi Deep Freeze được kích hoạt, nó sẽ cài đặt tất cả thiết lập ban đầu của máy tính trong lần khởi động kế tiếp.

deep-freeze-standard

Phần mềm này sẽ ngay lập tức bảo vệ và giữ nguyên các cấu hình máy tính ban đầu, đồng thời đóng băng ổ cứng, nhờ đó loại bỏ nhu cầu thường xuyên trong khi cho phép truy cập máy trạm không bị hạn chế. Bất kể những thay đổi được thực hiện với máy trạm, đơn giản chỉ cần khởi động lại để cài đặt máy tính trở về trạng thái ban đầu. Kết quả là mạng máy tính được bảo vệ và hoàn toàn không chứa virus hay chương trình không mong muốn nào.

Một số tính năng chính:

Bảo vệ hoàn toàn

– Đảm bảo khôi phục máy trạm 100% ngay khi khởi động lại.
– Cung cấp mật khẩu và chế độ bảo mật hoàn chỉnh.
– Bảo vệ nhiều ổ cứng và phân vùng.

Khả năng tích hợp và tương thích

– Hỗ trợ môi trường đa boot.
– Cài đặt đơn giản.
– Hỗ trợ ổ cứng SCSI, ATA, SATA và IDE.
– Hỗ trợ hệ thống tập tin FAT, FAT32, NTFS, VV.
– Hỗ trợ 6 ngôn ngữ.

Download:

Bài viết liên quan