Default Anti-Trojan Elite 5.3.7 – Bảo vệ sự tấn công Trojan cho PC

Anti-Trojan Elite là 1 chương trình giúp loại bỏ . là 1 được thiết kế đặc biệt để gây thiệt hại hay huỷ diệt 1 hệ thống, ví dụ như trojan, hay keylogger. Anti-Trojan Elite bao gồm 1 tường lửa thời gian thực, nó giúp theo dõi hệ thống và dọn dẹp ngay lập tức. Nó còn là 1 công cụ an ninh hệ thống, bạn có thể theo dõi và kiểm soát các process và những kết nối trong mạng lưới TCP/IP.

Anti-Trojan Elite cung cấp tường lửa giúp người sử dụng chống lại malware , 1 khi Trojan hay keylogger được kích hoạt, ATE có thể phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ kịp thời.Hiện tại, ATE có thể phát hiện hơn 55000 trojan, worm và keylogger, và số lượng malware mà ATE có thể tiêu diệt được đang tăng rất nhanh chóng, chúng tôi thu thập các malware trên toàn cầu, người sử dụng có thể sử dụng chức năng cập nhật trực tuyến để có thể quét sạch các loại malware mới kịp thời. Tiện ích hệ thống có thể được sử dụng để ngắt kết nối với những kết nối TCP đáng ngờ; Tiện ích Process giúp ngăn chặn các process đáng ngờ, ngay cả khi nó có được đặc quyền của hệ thống, thậm chí nó còn có khả năng dỡ bỏ những thành phần đáng ngờ trong tất cả các process; Tiện ích sửa chữa registry giúp sửa chữa registry khi bị thay đổi bởi malware; Tiện ích theo dõi registry giúp sửa chữa bất kỳ thay đổi nào đối với những khoá và giá trị registry quan trọng bằng thời gian thực .

Vì sao nên chọn Anti-Trojan Elite

* Tường lửa chống malware thời gian thực, bảo vệ người sử dụng trong thời gian thực.
* Phát hiện và loại bỏ những malware ràng buộc, không làm hại đến những bình thường và chỉ tiêu diệt các malware cần tiêu diệt.
* Phát hiện và loại bỏ những malware không hiện lên trong process, 1 số malware không tồn tại trong thể EXE, chúng chỉ là những file DLL chạy như các chuỗi trong các process khác, ATE có thể phát hiện và loại bỏ loại malware này ngay cả khi nó đang chạy.
* Các công cụ miễn phí. Xem thông tin về tình trạng của TCP/IP và thông tin của các process.

Các tính năng chính của Anti-Trojan Elite

* Hỗ trợ quét ổ đĩa và bộ nhớ.
* Tường lửa chống malware thời gian thực.
* Hỗ trợ quét file nén ( RAR ZIP CAB )
* Chức năng sao lưu: Sao lưu các file nhiễm Trojan trước khi tiêu diệt.
* Network Manager. Xem tình trạng tcp/udp và các process chứa đựng chúng.
* Người sử dụng có thể ngưng bất kỳ kết nối TCP nào và ngăn chặn quá trình ngược lại.
* Process manager. Xem các process và thông tin các thành phần DLL của nó. Người sử dụng có thể ngưng bất cứ mọi process và dỡ bỏ bất kỳ thành phần DLL nào.
* Tiện ích sửa chữa Internet Explorer và Registry.
* Hỗ trợ cập nhật trực tuyến, tự động kiểm tra cập nhật khi ATE khởi động.
* Tiện ích theo dõi registry thời gian thực.

Hệ Điều Hành: Windows/ XP/ Vista/ 7

Trang chủ

http://www.remove-trojan.com

TẢI VỀ

Bài viết liên quan