Di chuyển thủ công VM giữa các Hyper-V Host

Việc di chuyển thủ công giữa các Hyper-V Host có nghĩa bạn phải tự thực hiện hành động export mỗi VM mà mình muốn di trú, copy các file sang Hyper-V host mục tiêu và sau đó import VM trên host đó

Quá trình này sẽ tốn rất nhiều thời gian và yêu cầu bạn phải đợi cho tới khi quá trình export được hoàn tất trước khi có thể copy VHD và các file VM khác sang host mục tiêu. Khi đã copy, bạn cần import thủ công VM, hành động không tốn nhiều thời gian như export vẫn cần đến thời gian. Thêm vào đó, VM được di trú sẽ trải nghiệm một quãng thời gian ngừng hoạt động khá dài, do nó cần được shut down trên host gốc, export trong trạng thái tắt, copy qua mạng sang host đích, sau đó import và khởi động.

Lưu ý rằng trong bài này chúng tôi chỉ đề cập đến Hyper-V R2 mà không đề cập đến phiên bản RTM của nó. Chính vì vậy, có thể sẽ có những thay đổi về mặt chức năng và nếu bạn đang sử dụng phiên bản RTM, bạn có thể thấy một số tùy chọn được liệt kê trong bài không có sẵn với bạn.

Những vấn đề cần xem xét trước khi thực hiện di trú

Khi muốn chuyển một cách thủ công một máy ảo từ một Hyper-V host này sang một Hyper-V host khác, bạn phải sử dụng tùy chọn “Export” bên phái VM nguồn, sau đó tùy chọn “Import Virtual Machine” bên phía VM mục tiêu. Có hai thứ cơ bản bạn cần thực hiện để làm cho quá trình import này được dễ dàng:

1. Cần bảo đảm cùng một Virtual Network được định nghĩa trên host thứ hai. Điều này có nghĩa rằng nó sẽ kết nối với VM được import với đúng mạng trên host đích. Không thực hiện như vậy, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi khi cố gắng import VM (mặc dù điều này có thể được bỏ qua và sau đó vá bằng cách thiết lập mạng trên trang Settings của VM).
2. Bảo đảm sử dụng các bộ vi xử lý từ cùng một nhà sản xuất trên các host nguồn và đích. Nếu các CPU được sản xuất từ cùng một nhà sản xuất mà không cùng kiểu thì bạn có thể cần phải sử dụng đến Processor Compatibility.

Thêm vào đó, cần nhớ rằng thủ tục export-copy-import sẽ tốn rất nhiều thời gian. Lượng thời gian tiêu tốn sẽ phụ thuộc vào kích thước của VM và kiểu kết nối mạng nằm bên dưới của bạn. Trong suốt thời gian này, VM sẽ bị tắt và không thể truy cập đến các máy khách.

Export VM

Chức năng Import và Export đều có thể truy cập thông qua Hyper-V Manager. Quá trình export máy ảo thực sự là một quá trình đơn giản trong thực hiện.

Đầu tiên bạn cần bảo đảm tắt VM, hoặc lưu trạng thái của nó. Bạn không thể export một VM từ khi nó đã được shut down hoặc trong trạng thái lưu.

Khi một VM được shut down hoặc trong trạng thái lưu, tùy chọn “Export” (hoặc liên kết) sẽ xuất hiện.

Hãy chọn máy ảo từ Hyper-V Manager, sau đó kích tùy chọn “Export” (hoặc liên kết).

Sau khi thực hiện thao tác trên, Windows sẽ hiển thị hộp thoại Export Virtual Machine. Bạn sẽ cần trỏ thư mục export đến vị trí chính xác mà bạn muốn import từ đó. Lưu ý việc export VM sẽ không làm thay đổi VM đang tồn tại dưới bất cứ hình thức nào. Các file của nó sẽ không bị xóa hoặc bị chuyển đi, và bạn vẫn có thể sử dụng nó nếu muốn.

Quá trình export sẽ thu thập tất cả các file cần thiết vào một thư mục đích, tạo một thư mục với tên chính xác của VM. BTW, đây là cách tốt để dồn tất cả các file này vào một địa điểm (các file snapshot, VHD, file cấu hình XML) thay vì phải đoán nơi chúng được đặt. (lưu ý: Bạn có thể thiết lập một cách thủ công vị trí các file này trong quá trình tạo và cấu hình VM nếu muốn).

Phụ thuộc vào kích thước của máy ảo (cụ thể hơn là kích thước các ổ cứng ảo), quá trình export có thể diễn ra nhanh hay chậm. Với các VM kích thước nhỏ, thời gian diễn ra có thể từ 5 đến 10 hoặc 15 phút, còn đối với việc export các VM lớn có các file VHD lớn thời gian sẽ diễn ra lâu hơn. Cần nhớ rằng, trong suốt thời gian này, VM gốc cần phải được tắt.

Copy VM vào host mục tiêu

Sau khi đã export thành công, bạn sẽ có tất cả các file trong thư mục mục tiêu. Lúc này hãy chuyển các file bên trong thư mục đó sang host ảo mục tiêu. Cách thức chuyển có thể bằng nhiều phương pháp khác nhau, copy chúng qua mạng hay ném tất cả chúng vào một ổ ngoài và chuyển sang host mục tiêu.

Lưu ý: Khi bạn import máy ảo, vị trí vật lý của nó trên máy chủ host sẽ trở thành cố định. Việc chuyển máy ảo không còn là một tùy chọn trừ khi bạn export nó lần nữa. Vì vậy một điều quan trọng là bạn cần đặt các file của máy ảo trên phân vùng mong muốn trước khi import nó.

Import VM

Sau khi quá trình copy kết thúc, bạn cần import Việt Nam. Mở Hyper-V Manager và kích liên kết Import Virtual Machine. Lúc đó bạn sẽ được nhắc nhở nhập vào đường dẫn của máy ảo.

Lưu ý:
Trong Hyper-V RTM, khi một VM đã được import, bạn thể import lại nó. Lỗi này đã được sửa trong R2.

Trong Hyper-V Manager trên host mục tiêu, kích tên máy chủ và chọn “Import Virtual Machine”.

Duyệt và định vị thư mục cha trên cùng của máy export đã được copy.

Sau khi chọn xong, kích nút “Import” để quá trình bắt đầu.

Việc import sẽ diễn ra ngay tức khắc vì các file đã có sẵn trên location. Nó chỉ cần tạo cấu hình VM dựa trên dữ liệu từ VM đã export. Khi đã import xong, bạn có thể bắt đầu VM.

Cần nhớ rằng không bao giờ được bật cả hai VM – nguồn và mục tiêu, vì việc bật chúng có thể gây ra tình trạng xung đột. Cần phải shut down vĩnh viễn VM nguồn, trừ khi có một lý do nào đó cần phải giữ nó.

Thời gian ngừng làm việc cho thủ tục này phụ thuộc hoàn toàn vào kích thước các file VHD của VM, tốc độ của hoạt động copy và tốc độ của hoạt động import thủ công (hay được viết kịch bản).

Văn Linh (Theo Petri) / QTM

Bài viết liên quan