Dirhtml – Thiết kế tập tin HTML

Dirhtml là một công cụ rất hữu ích cho công việc thiết kế website hoặc webmaster. Chương trình sẽ giúp bạn tạo ra một trang /HTM chứa các siêu liên kết (hyperlink) đến những tập tin và thư mục con nằm trong thư mục mà bạn chỉ định.

dirhtml

Bạn được quyền giới hạn các dạng tập tin, lên danh sách các thư mục con cần bỏ qua, lựa chọn kiểu trang xuất theo các mẫu cho sẵn. Liên kết có thể có hoặc không có đuôi tập tin, kích cỡ, ngày/tháng tạo lập; tạo liên kết theo dạng đường dẫn tương đối (relative path); tự động biến đổi những khoảng trắng trong mã liên kết thành %20 và nhiều hiệu chỉnh đặc biệt khác.

Dirhtml thiết kế tập tin html tùy chỉnh từ nhánh thư mục bằng cách sử dụng GUI hoặc dòng lệnh. Dirhtml có thể dịch dựa trên XML dành cho Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Anh, Nga, Bồ Đào Nha (Brazil) và bản dịch hơi lỗi thời cho Catalonia, Trung Quốc (giản thể và truyền thống) và Na Uy.

Download:

Bài viết liên quan