Disk Investigator – Tinh chỉnh ổ đĩa cứng

Disk Investigator 1.61 là miễn phí cho phép tinh chỉnh ổ đĩa cứng rất mạnh, có hai chức năng. Chức năng thứ nhất (chế độ view disk) là công cụ sửa đĩa can thiệp trực tiếp vào các cluster, sector (tương tự chương trình diskedit của Norton Utility) và chức năng thứ hai (chế độ view directories) là công cụ khôi phục các tập tin, thư mục đã xóa trên ổ cứng.

Download

http://www.diskcleaners.com/files/dskinv.exe

Bài viết liên quan