Documents Recover-Center – Khôi phục lại các tài liệu

Documents Recover-Center được sử dụng để khôi phục lại các tài liệu vô tình hay cố ý xóa, bị hỏng hoặc bị mất do định dạng đĩa, các hoạt động virus, và sự cố , chẳng hạn như Word, Excel, Powerpoint và các tập tin .

Documents Recover-Center có thể khôi phục lại các tài liệu trên các phương tiện truyền thông khác nhau: đĩa cứng, đĩa mềm, ổ đĩa zip, thẻ SD, phương tiện truyền thông thông minh hoặc các thiết bị di động khác.

documents-recover-center

Chương trình cho phép bạn khôi phục lại tài liệu bị xóa và bị hỏng của bất kỳ định dạng: Word, Excel, Powerpoint, PDF, XML,…

Download: http://www.recover-center.com/download/documents-recover-center-software-setup.zip

Bài viết liên quan