Dongsoft ePub to Kindle Converter – Công cụ chuyển đổi ePub sang định dạng ebook Kindle

Dongsoft Epub to Kindle Converter là công cụ chuyển đổi file ePub, HTML, TEXT, JPEG, PNG, GIF sang định dạng mobi Kindle.

Tính năng chính:

– Chuyển đổi ePub sang định dạng Mobi của Kindle
– Chuyển đổi file html, xml sang định dạng mobi của Kindle
– Chuyển đổi 100% và giữ được tinh thần của bản gốc
– Hỗ trợ chuyển đổi nhóm

Định dạng mobi hỗ trợ các thiết bị:

– Kindle 2
– Kindle 3
– Kindle DX
– Kindle 4
– Kindle Fire
– Các thiết bị đọc sách dùng định dạng mobi khác

Download:

http://www.pdf-epub-converter.com/epub-to-kindle-converter.html

Bài viết liên quan