DP Animation Maker beta – Thiết kế hình ảnh động

DP Animation Maker là một tiện ích nhẹ cho phép bạn thiết kế hình ảnh động trong vài giây. Bạn có thể tạo hình nền hoạt hình, hình động cho trang web, và các nội dung khác chỉ trong vài phút.

Với DP Animation Maker, bạn có thể chèn thêm nhiều hiệu ứng động vào ảnh như: lá rơi, sấm chớp, sao lấp lánh, ánh nắng,…

DP Animation Maker hỗ trợ xuất thành phẩm dưới định dạng file GIF động, thực thi (EXE), thậm chí video AVI.

Download

http://download.animationsoftware7.com/dpa_maker.exe

Bài viết liên quan