Drive Locker – Ẩn đi toàn bộ phân vùng ổ cứng

DriveLocker 1.0.0.0 là một ứng dụng giúp bạn ẩn đi toàn bộ phân vùng ổ cứng có dữ liệu quan trọng một cách đơn giản và nhanh nhất.

Khi sử dụng tại giao diện chính chương trình, bạn chỉ cần kích chọn ký tự phân vùng ổ cứng có dữ liệu cần ẩn đi. Sau đó bấm nút Apply để áp dụng. Ngược lại, khi cần cho hiển thị phân vùng ổ cứng đó lên, bạn kích bỏ tùy chọn trước ký tự phân vùng đó và bấm nút Apply để áp dụng là xong.

 

 

Download

http://www.softpedia.com/progDownload/Drive-Locker-Download-181234.html

Bài viết liên quan