Dropbox cập nhật ứng dụng trên máy tính, tốc độ đồng bộ file lớn có thể tăng lên gấp 2 lần

hôm nay đã cập nhật ứng dụng của mình dành cho máy tính và điểm mới đáng chú ý nhất đó là thời gian đồng bộ các file lớn được giảm đi đáng kể. Công ty cho biết thêm rằng từ trước đến nay, sử dụng cơ chế upload và download theo hai giai đoạn khác nhau, tức là một tập tin phải được upload lên máy chủ một cách hoàn chỉnh sau đó nó mới có thể được tải về trên các thiết bị khác của người dùng.

Còn với phiên bản app mới hôm nay thì công ty giới thiệu tính năng “streaming sync”, khi đó phần mềm Dropbox sẽ thực hiện việc upload và download gần như đồng thời, tập tin sẽ di chuyển như một dòng chảy giữa các của người dùng với trung gian là máy chủ Dropbox. Bằng cách này, công ty đã tăng tốc tải về các file lớn (trên 16MB) lên 1,25 lần, và ở một số trường hợp có thể tăng lên gấp đôi.

Bản cập nhật ngày hôm nay còn bổ sung menu có khả năng cuộn (chính là menu Dropbox nằm trong thanh trạng thái của Windows hoặc OS X). Ngoài ra, bạn có thể tạo có đường liên kết chia sẻ file cũng như chấp nhận lời mời tham gia folder chia sẻ ngay từ menu này. Ngay bây giờ bạn đã có thể tải về Dropbox phiên bản mới nhất, còn tính năng “streaming sync” thì sẽ bắt đầu được triển khai một cách tự động trong vài tuần nữa.


Theo: Tinhte

Bài viết liên quan