Dropbox ra mắt tính năng quản lý nhóm, chia sẻ file giữa các thành viên, liên kết nhiều tài khoản

hôm nay đã cho ra mắt hai tính năng mới rất quan trọng và hữu ích dành cho người dùng: đầu tiên là khả năng quản lý nhóm, và tiếp theo là liên kết nhiều tài khoản lại với nhau. Về chức năng nhóm của Dropbox, tất cả những ai đang dùng Dropbox sẽ sớm thấy sự xuất hiện của thanh “Team” nằm ở bên trái trên giao diện web. Và đây sẽ là khu vực để những người quản lý kiểm soát file hay thư mục được chia sẻ bên trong từng nhóm mà họ tạo ra.

dropbox-22-9Chức năng nhóm sẽ cho phép chúng ta tạo một nhóm bất kỳ. Một khi nhóm đã được tạo, tất cả thành viên trong nhóm đều có thể truy cập và tải về những file được chia sẻ bên trong nhóm đó. Dropbox cũng cung cấp quyền cao hơn dành cho người quản lý nhóm như: giới hạn những loại file hay thư mục nào mà từng thành viên có thể xem, giới hạn khả năng chia sẻ đối với mỗi thành viên, cho phép hoặc không cho phép thư mục/file đó được chia sẻ với những người ngoài nhóm. Ngoài ra, quản lý cũng có thể tạo ra một nhóm nhỏ hơn nữa bên trong nhóm lớn, để phục vụ cho các nhu cầu khác nhau.

Tính năng tiếp theo đó là liên kết nhiều tài khoản Dropbox lại với nhau. Dropbox nhận thấy rằng, khoảng 60% người dùng (Basic và Pro) sử dụng Dropbox cho nhu cầu công việc, và đa phần mọi người đều sử dụng một tài khoản. Do đó, với những ai có nhiều tài khoản Dropbox (một cho công việc, một cho cá nhân), việc chuyển đổi qua lại với email khác nhau thực sự là tốn thời gian. do đó tính năng mới của Dropbox – cho phép liên kết các tài khoản lại – sẽ giúp mọi người cảm thấy thoải mái và ít bị rối rắm khi quản lý file hơn.

Theo Tinhte

Bài viết liên quan