Dr.WEB CureIt

Dr.WEB CureIt! là 1 công cụ quét và chống virus và spyware được phát triển trên công nghệ Dr. WEB, giúp bạn quét và , nếu cần thiết, trên 1 mà không cần phải cài đặt Dr. WEB Anti-virus.

Dr.WEB CureIT! tự động dò ngôn ngữ của hệ điều hành nó được cài vào và theo đó mà thiết lập giao diện quét (nếu không có hỗ trợ ngôn ngữ địa phương, sẽ thay bằng tiếng Anh).

Dr.WEB CureIt! Hỗ trợ các thứ tiếng sau: Russian, Arabic, Armenian, Bulgarian, Byelorussian, Czech, English, Estonian, French, Georgian, German, Greek, Hungarian, Japanese, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese, Slovakian, Spanish, Ukrainian.

Dr.WEB CureIt! bao gồm các chương trình bổ sung mới nhất đối với cơ sở dữ liệu của Dr. WEB, tần số lên đến 2 lần mỗi giờ vào các giai đoạn mà malware được phát hiện nhiều.

Dr.WEB CureIT! dò và diệt

* Mass-mailing worms
* E-mail viruses
* Peer-to-peer viruses
* Internet worms
* File viruses
* Trojans
* Stealth viruses
* Polymorphic viruses
* Bodiless viruses
* Macro viruses
* MS Office viruses
* Script viruses
* Spyware
* Spybots
* Password stealers
* Keyloggers
* Paid Dialers
* Adware
* Riskware
* Hacktools
* Backdoors
* Joke programs
* Malicious scripts
* Other malware

Download

ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/launch.exe

Bài viết liên quan