Dr.Web for Mac (32 bit)

Dr. for bảo vệ khỏi virus, gián điệp, quảng cáo, hack…. cũng như Dr.Web for Windows.

Một số tính năng chính:

* Tối ưu hệ thống tải.
* Cấu hình linh hoạt..
* Dễ dàng quản lý.
* Giao diện thân thiện.
* Quét của các đối tượng tự động chạy, dữ liệu thiết bị lưu trữ di động, mạng, ổ đĩa, e-mail, các tập tin và thư mục bao gồm cả các tập tin lưu trữ;
* Ba loại quét: nhanh, đầy đủ và tuỳ chỉnh;
* Tự động, hướng dẫn và theo lịch trình quét;
* Phát hiện và trung hòa các virus trá hình.
* Tự động cập nhật cơ sở dữ liệu virus và module của chương trình qua internet (theo yêu cầu và theo lịch trình);
* Thông báo virus
* Cô lập các bị nhiễm.

http://download.geo.drweb.com/pub/drweb/mac/drweb-600-mac.dmg

Bài viết liên quan