Dùng biểu tượng Emoji để tìm kiếm trên Bing.com

Các biểu tượng nhỏ và vui Emoji hay được chúng ta dùng để chat và comment với nhau trên Facebook bây giờ còn có thể được dùng để tìm kiếm trên .com thay cho từ khóa bằng chữ. Bạn có thể bắt đầu gõ một hoặc hai biểu tượng Emoji vào ô tìm kiếm của , trang web sẽ tự động hiểu ý nghĩa của nó dưới dạng chữ và trả về kết quả như bình thường.

bing-31-10

Đây là một chức năng mới của Bing mà ngay cả Google cũng chưa có, nó không thật sự cần thiết cho chúng ta nhưng nó cũng khá vui vì ta có thể dùng nó để hiểu được ý nghĩa của những biểu tượng Emoji mà trước đây chúng ta không biết nó là gì, chỉ cần gõ nó vào Bing, trang web sẽ cho chúng ta biết ý nghĩa của nó.

bing-31-10-1

bing-31-10-5

bing-31-10-4

bing-31-10-3

bing-31-10-2

Theo: Tinhte

Bài viết liên quan