Dydelf – Thêm hiệu ứng cho các bức ảnh

Dydelf 1.05 là một hướng thẳng về phía trước để nâng cao hình ảnh của bạn và thêm hiệu ứng cho các bức ảnh. Phần mềm này đã có một giao diện người dùng đơn giản mà bạn có thể dễ dàng hiểu và bất cứ ai trong thời gian đầu tiên. Phần mềm miễn phí này bao gồm một số hiệu ứng đặc biệt và hiệu ứng nghệ thuật và bao gồm các hiệu ứng khác để nâng cao hình ảnh của bạn. Trong khi chụp ảnh đôi khi vội vàng, chúng ta không thể làm cho việc sử dụng các thiết lập máy ảnh cho hình ảnh tốt hơn, nhưng dù sao đi nữa với sự trợ giúp của phần mềm này, bạn có thể chỉnh sửa ảnh của bạn và làm cho nó trông tốt hơn.

Download:

http://dydelf.republika.pl/dsetup.exe

Bài viết liên quan