DzSoft Perl Editor – Viết, soạn thảo và gỡ lỗi (debug) ngôn ngữ kịch bản Perl/CGI.

DzSoft Perl Editor 5.8.8.2 là một công cụ để viết, soạn thảo và gỡ lỗi (debug) ngôn ngữ kịch bản Perl/CGI. Nó có giao diện và trực quan thoải mái cho cả những người mới bắt đầu cũng như những lập trình viên nâng cao. DzSoft Perl Editor nhìn có vẻ đơn giản, nhưng có thật sự là một công cụ rất mạnh. Nó có tính năng gỡ lỗi (debug), một bộ biên tập với việc tô sáng và kiểm tra cú pháp, tính năng tìm lỗi ở trong đoạn mã của bạn và nhiều tính năng khác phục vụ cho việc phát triển Perl một cách dễ dàng.

Download:

http://www.dzsoft.com/download/dzperl.exe

Bài viết liên quan