EASIS Data Recovery – Phần mềm phục hồi dữ liệu

EASIS Data Recovery là một phục hồi dữ liệu từ một lượng lớn các thiết bị lưu trữ thường là: ổ đĩa cứng, thẻ nhớ, thẻ SD, thiết bị lưu trữ bên ngoài và các phương tiện truyền thông khác mà được định dạng với hệ thống tập tin Windows (, ). EASIS Data Recovery làm cho việc phục hồi dữ liệu dễ dàng nhất.

easis-data-recovery

Các tính năng:

– Khôi phục cấu trúc thư mục gốc.
– Khôi phục file gốc và tên thư mục.
– Phục hồi dữ liệu sau khi định dạng.
– Phục hồi dữ liệu sau khi phân vùng bị hỏng.
– Phục hồi dữ liệu từ các hệ thống tập tin bị hỏng.
– Phục hồi dữ liệu sau khi xóa bỏ tập tin hoặc thư mục.
– Khôi phục FAT 12/16/32 và tất cả các hệ thống tập tin NTFS.
– Hoàn thành hỗ trợ Unicode.
– Định dạng tập tin phục hồi dữ liệu độc lập.
– Tốc độ tối ưu hóa cho việc phục hồi dữ liệu nhanh chóng.
– Khôi phục các tập tin với khả năng nén file NTFS.

Download:

Bài viết liên quan