Eclipse IDE for Java EE Developers – Công cụ lập trình tạo plug-in

Eclipse là một IDE đa ngôn ngữ được viết trên Java với một hệ thống plug-in mở rộng cho phép người dùng bổ sung nhiều tính năng. Eclipse là một trong số công cụ phát triển mạnh nhất hiện nay. Thực ra Eclipse là một môi trường tiêu chuẩn cho phát triển mã nguồn mở. Có lẽ điểm mạnh nhất của Eclipse là tính năng plug-in, Eclipse có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình để tạo ra 58 loại plug-in khác nhau.

 

Download: http://ftp.kaist.ac.kr/eclipse/technology/epp/downloads/release/kepler/SR1/eclipse-jee-kepler-SR1-win32.zip

Bài viết liên quan