Empty Folder Cleaner ActiveX – Tìm kiếm và xóa bỏ những folder trống

Empty Folder Cleaner ActiveX là trình điều khiển dll được dùng để tìm kiếm và xóa bỏ những folder trống trên . Nó có thể thực hiện quá trình quét toàn bộ folder trống trong các ổ đĩa cứng và sau đó cho phép bạn lựa chọn những folder trống cần xóa bỏ.

Empty Folder Cleaner ActiveX là trình điều khiển rất dễ sử dụng và tích hợp với ứng dụng của bạn nhằm đáp ứng mọi nhu cầu khác nhau.

Tính năng:

• Hoạt động nhanh chóng, dễ sử dụng.

• Một dòng mã code.

• Xử lý lỗi.

• Nhiều thuộc tính.

• Nhiều sự kiện.

Download:

http://www.win-lib.com/Downloads/WinLib_EmptyFolderCleaner_Trial.exe

Bài viết liên quan