Eudora Password Recovery – Khôi phục mật khẩu Eudora

Eudora là email client mạnh mẽ cùng với nhiều tính năng và tùy chọn khác nhau. Nếu bạn quên mất mật khẩu hòm thư Eudora, Eudora Password Recovery có thể giúp bạn khôi phục thông tin cá nhân cho chương trình nổi tiếng này.

Với giao diện đơn giản, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng cài đặt và sử dụng Eudora Password Recovery để thực hiện công việc sao cho hiệu quả nhất.

Tính năng:

• Khôi phục tất cả các dạng mật khẩu Eudora: POP3, IMAP, LDAP.

• Gồm 3 phương thức khôi phục.

• Khôi phục mật khẩu ẩn sau dấu hoa thị (****).

• Xuất mật khẩu ra file văn bản, HTML hoặc Excel.

• Hỗ trợ mật khẩu đa ngôn ngữ.

• Giao diện wizard dễ sử dụng.

• Hỗ trợ install/uninstall.

Download:

http://www.passcape.com/download/epr.zip

Bài viết liên quan