Evidence Exterminator – Xóa file tạm và “chứng cứ” khi hoạt động trên máy tính

Bạn có biết rằng khi mình sử dụng Windows, mở các folder, tìm kiếm file, sử dụng các , lướt web, sử dụng tài khoản trực tuyến để truy cập tài khoản,… thông tin về tất cả các bước của bạn: Tất cả các bức ảnh bạn đã xem, tất cả mật khẩu và tài khoản ngân hàng bạn đã sử dụng đều được lưu lại vào các file và Windows registry.

Evidence Exterminator là hệ thống phức tạp, giúp đảm bảo quyền riêng tư của bạn bằng cách xóa tất cả thông tin ẩn có liên quan tới các hoạt động của bạn, dựa vào một lịch mà người dùng xác nhận hoặc sau mỗi lần khởi động/tắt . Phần mềm này không làm hại Windows và không xóa dữ liệu của bạn. Nó chỉ dọn dẹp các mục registry không cần thiết và các file có chứa thông tin quan trọng và có thể làm hại bạn. Hãy nghĩ một chút: Có bao nhiêu người bạn biết rằng họ muốn làm hại mình? Sếp của bạn hoặc đồng nghiệp, và còn bao nhiêu người nữa bạn không biết? Không nên mất việc chỉ vì bạn thích lướt web ở công việc. Cài đặt Evidence Exterminator trên của mình trước khi quá muộn. Phần mềm này sẽ loại bỏ tất cả các chứng cứ, cũng như dọn dẹp tất cả các file tạm thời còn trên hệ thống của bạn, giúp chạy nhanh hơn.

Download Link:

http://www.softstack.com/download/evterminate.zip

Bài viết liên quan