Explorer View for Windows Explorer – Xem nhiều định dạng tập tin từ Windows Explorer

Explorer View xem ngay lập tức các tập tin và file đính kèm trong email. Chương trình hỗ trợ xem tức thì hơn 100 loại tập tin như: PowerPoint, , , Visio, , DWG, ,… ngay cả khi các ứng dụng này không được cài đặt. Nghe nhạc, xem video, thậm chí là sao chép, dán, và in tập tin được xem.

Explorer View hoạt động bên trong .

explorer-view-for-windows-explorer

Cho dù bạn là cá nhân hay doanh nghiệp thì “Explorer View for Windows Explorer” là một giải pháp hiệu quả:

  • Nâng cao năng suất công việc.
  • Không cần sử dụng công cụ thứ 3.
  • Giảm nguy cơ của việc truy cập các loại tập tin chưa biết.
  •  Đơn giản, dễ sử dụng.

Các tính năng của Explorer View for Windows Explorer:

  • Xem trước các tập tin bằng cách sử dụng Windows Explorer: PDF, , , Excel, DWG, , , Power Point, và nhiều loại tập tin khác…
  • Nghe nhạc, xem video, đọc các tài liệu, tất cả từ Windows Explorer.
  • Sao chép và dán trực tiếp từ Windows Explorer.
  • In trực tiếp từ cửa sổ xem trước.

D0wnload:

Bài viết liên quan