Exterminate It!

Exterminate It! có khả năng phát hiện và loại bỏ các loại virus cũng như mã độc. Nó liên tục phát triển cơ sở dữ liệu virus để đảm bảo rằng có khả năng phá hiện và loại bỏ khoảng 94% tất cả các loại virus và độc hại đã được biết đến.

Nếu bạn gặp phải một virus mà bản thân chương trình chưa biết, với các tính năng đặc biệt cho phép các thao tác của bạn được giử tới các chuyên gia của Exterminate It.

Và chỉ sau 24 giờ nó sẽ được cập nhật và xử lý. Không những vậy khi máy bạn nhiễm virus mà giao tiếp với các máy khác chương trình sẽ gửi các thông điệp cảnh báo,bằng cách nhưng vậy sẽ bảo vệ của bạn cũng như toàn bộ hệ thống có liên quan.

Hãy chọn Exterminate It!, bạn sẽ có một công cụ hiệu quả để phát hiện và tiêu .

Download

http://www.exterminate-it.com/downloads/ExterminateItSetup.exe

Bài viết liên quan