Extract Link – Phần mềm trích xuất link

Tìm kiếm và trích xuất các đường link (http, ftp, email, news, phone, fax) hoặc văn bản từ bất kì loại file nào với phần mềm Extract Link.

extract-link

Người dùng có thể lưu lại kết quả trong file văn bản hoặc file excel và file đầu ra có thể dễ dàng nhập vào bất kì công cụ cơ sở dữ liệu phức tạp nào. Nó sẽ hiển thị kết quả theo các đường link và hỗ trợ so sánh đường link, URL, loại bỏ đường link trùng, danh sách kiểm tra domain, bộ lọc…

extract-link-1

Các tính năng chính của Extract Link:

– Tìm kiếm và xuất các đường link http://, https://, ftp:/ , file:/ , email, news:, tel/phone, fax.
– Hỗ trợ tùy biến đường link và văn bản.
– Tìm kiếm văn bản (html, txt, etc.) và các file dữ liệu (exe, doc, xls, etc.).
– Có thể tìm kiếm bên trong các file lưu trữ (ace, arc, arj, bh, cab, jar, lha, rar, tar, zip, etc.) để tìm một đường link nào đó.
– Tự động loại bỏ đường link trùng.
– Có thể tự động loại bỏ dấu (#) và (?) của địa chỉ URL trong quá trình xử lý.
– Kiểm tra danh sách miền (.com, .net, .ca, .uk, ..) cho độ chính xác của URL.
– Lựa chọn loại bỏ một số file, folder, mở rộng, văn bản, đường link trong quá trình tìm kiếm và trích xuất.
– Rất dễ sử dụng, hiệu quả và độ chính xác cao với dữ liệu trích xuất được.

Download:

Bài viết liên quan