Facebook đã tắt chức năng chat tích hợp trong ứng dụng của iOS, Android vẫn còn

 Rất nhanh sau khi ra thông báo, hiện nay đã tắt chức năng chat tích hợp ngay bên trong ứng dụng của , do đó để nhắn tin thì người dùng buộc phải cài phần mềm Messenger.

Tuy nhiên khi có tin nhắn mới thì trên app Facebook vẫn hiện lên thông báo để chúng ta biết. Riêng ứng dụng Facebook trên vẫn còn sử dụng chức năng chat tích hợp được, nhưng có thể Facebook sẽ sớm tắt nó đi và chúng ta cần chuyển qua sử dụng Messenger.

facebook-8-8-2

facebook-8-8-3

Bài viết liên quan