Facebook đang thử nghiệm tính năng “Professional Skills” giống như mạng LinkedIn

Facebook vừa xác nhận rằng họ đang thử nghiệm tính năng “Professional Skills”, tạm gọi là các kỹ năng làm việc trong các tài khoản của người dùng. Với tính năng này thì bạn có thể liệt ra cụ thể những kỹ năng chuyên nghiệp mà bạn đang có, ví dụ như thiết kế đồ họa, phát triển web, lập trình… Đây là một tính năng mà mạng xã hội doanh nghiệp LinkedIn đã có từ rất lâu. Việc Facebook bổ sung nó sẽ giúp cho người ta có thể tìm kiếm và tuyển dụng nhân viên một cách dễ dàng hơn.

Chức năng này nằm trong phần About, mục “Work and Education”. Khi bạn gõ thì Facebook sẽ liệt kê sẵn những kỹ năng cho bạn chọn và liên kết nó với mục Interests. Khi nhà tuyển dụng vào xem Facebook của bạn thì họ có thể biết được những kỹ năng nào mà bạn đang có, hoặc cũng có thể dùng tính năng Graph Search để tìm kiếm những người có một kỹ năng nhất định bất kỳ.

Theo: Tinhte

Bài viết liên quan