Facebook giới thiệu Moments: tự nhận diện khuôn mặt, địa điểm và tạo album

Moments là một ứng dụng mới của , nó đang được thử nghiệm cho người dùng Mỹ (kể cả tải ứng dụng về nhưng không ở Mỹ vẫn chưa xài được) có khả năng tự tạo album ảnh của một nhóm người tại sự kiện nào đó. Để nhận diện chính xác thì Moments sẽ dùng GPS (geotagging) và thuật toán nhận diện khuôn mặt. Lấy ví dụ khi bạn chụp 1 tấm hình, bạn của bạn chụp 3 tấm hình, thì album tạo ra sẽ có 4 tấm, và phần mềm sẽ biết đó là ai.

facebook-16-6
Một khi album đã được tạo, mỗi cá nhân trong album đó có thể nhìn thấy các hình ảnh của họ và chia sẻ nó ra bên ngoài bằng cách lưu về Camera Roll hay tải lên Instagram. Ở chế độ mặc định thì các hình ảnh chỉ được lưu giữ trong phạm vi ứng dụng mà không được đưa ra ngoài để bảo đảm tính riêng tư của người dùng. Bạn cũng có thể chọn chỉ đồng bộ hình ảnh cho một người bạn nào đó…

Theo Tinhte

Bài viết liên quan