Facebook khuyến khích sự công bằng trong cơ cấu nhân viên

Như thường lệ, ngày thứ sáu 27/6 vừa qua, công bố số liệu cơ cấu tổ chức theo các đặc điểm nhân khẩu học nhằm khuyến khích sự đa dạng và loại bỏ phân biệt trong tuyển dụng nhân viên.

facebook-29-6Số nhân viên nữ làm việc tại trang lớn nhất thế giới này tăng 1 điểm phần trăm, từ 31% lên 32%. Tỷ lệ người da đen, gốc Tây Ban Nha và người có từ hai dòng máu trở lên vẫn không đổi ở mức 2%, 4% và 3% tương ứng.

Sự khác biệt về giới trong nhóm nhân viên kỹ thuật của Facebook khá rõ nét, do đặc thù công việc, là 84% nam giới và 16% phụ nữ. Trong nhóm phi kỹ thuật, sự khác biệt ít hơn đáng kể, 48% nam giới và 52% nữ giới.

Tỷ lệ lãnh đạo cao cấp vẫn nghiêng hẳn về nam giới và người da trắng. Phụ nữ chỉ chiếm 23% trong khi nam giới là 77% số lãnh đạo cao cấp, không đổi so với năm trước.

Tỷ lệ người châu Á là lãnh đạo cao cấp đã nhỉnh hơn so với năm ngoái, 21% so 19%. Tỷ lệ lãnh đạo cao cấp là người gốc Tây Ban Nha giảm từ 4% xuống còn 3%.

Trên một blog, Facebook đưa ra một số sáng kiến nhằm gia tăng tính đa dạng trong cơ cấu nhân viên. Trong đó có chương trình đào tạo tại Đại học Facebook, theo đó chương trình sẽ mời những sinh viên mới từ các nhóm thiểu số trong các phép so sánh trên làm việc cùng với các chuyên gia từ Facebook, và một khoá đào tạo được thiết kế nhằm thúc đẩy đối thoại và hành động loại trừ sự thiên vị và khuyến khích những sự thể hiện ấn tượng.

Theo XHTT

Bài viết liên quan