Facebook Messenger đã cho gọi điện miễn phí tại Việt Nam

Ứng dụng chat của cho phép gọi điện có hoặc không có hình tương tự như Facetime của iOS.

Dịch vụ gọi điện của Facebook bắt đầu cho thử nghiệm từ đầu năm và sớm mở cho hầu hết quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, người dùng trong nước từ hôm nay mới có dịp trải nghiệm tính năng này.

Để sử dụng dịch vụ, các thành viên có thể nhấn vào nút hình điện thoại cho các cuộc gọi chỉ âm thanh, và nhấn vào hình camera cho cuộc gọi có hình ảnh trên khung chat với bạn bè. Tính năng mới hỗ trợ trên cả ứng dụng di động lẫn trên trình duyệt web. Đối với nhóm chat, chỉ cho thực hiện cuộc gọi thoại thông thường.

Thử nghiệm nhanh cho thấy chất lượng cuộc gọi khá tốt nhưng âm thanh đôi khi có độ trễ tới gần một giây, nhiều hơn Viber và Hangouts. Với cuộc gọi hình ảnh sử dụng mạng 3G thì chất lượng hiển thị còn khá thấp nhưng chuyển động mượt. Khi đổi sang mạng thì có khá hơn nhưng vẫn thua một số dịch vụ như Skype.

facebook-23-9-8Thực hiện cuộc gọi thoại thông thường và video call trên điện thoại.

facebook-23-9-9Gọi điện trên Facebook Messenger dùng giao diện web.

Theo Sohoa

Bài viết liên quan