Facebook Messenger trên iOS cho phép tạo nhóm, chuyển tiếp tin nhắn

đã cập nhật phiên bản mới của ứng dụng Messenger cho người dùng iOS hỗ trợ tạo nhóm chat và chuyển tiếp .

Bạn có thể dễ dàng thêm người dùng vào danh sách nhóm, đồng thời thực hiện việc chuyển tiếp tin nhắn tới một người không có trong danh sách. Đây chỉ là một nâng cấp nhỏ nhưng quan trọng hơn cả, tốc độ gửi tin nhắn ở phiên bản này đã được nâng lên đáng kể.

Ngay bây giờ người dùng có thể tải về miễn phí từ kho ứng dụng AppStore.

Theo: Genk

Bài viết liên quan