Feedly chuyển giao xong, hoạt động độc lập với Google Reader

mới đây cho biết họ đã tách hoàn toàn khỏi Reader, chỉ khoảng ba tuần trước khi Google chính thức đóng cửa dịch vụ đọc tin RSS này. Trước đó, dữ liệu RSS được Feedly đồng bộ với nhưng kể từ bây giờ, Feedly có máy chủ riêng và sẽ hoạt động độc lập kể cả khi đóng cửa vào 1/7 tới đây. Người dùng và dữ liệu của họ sẽ không bị ảnh hưởng khi Feedly thực hiện việc chuyển giao này. Không riêng gì Feedly mà nhiều dịch vụ đọc tin RSS khác cũng bắt đầu xây dựng hệ thống riêng tương tự . Feedly cũng đã cho biết sẽ tích hợp với nhiều dịch vụ đọc tin RSS phổ biến như Reeder, G Reader hay Press vào cuối tháng 6. Hiện tại, Feedly vẫn đồng bộ dữ liệu người dùng với Reader nhưng kể từ 1/7 thì toàn bộ dữ liệu đó sẽ được chuyển về hệ thống của Feedly.

Theo: Tinhte

Bài viết liên quan