Feedly – Đánh dấu lại những trang web đã truy cập

Không chỉ cung cấp cho bạn các tính năng của một RSS reader, tổ chức sắp xếp hợp lý và tương thích với các nguồn cấp dữ liệu phổ thông. 5.5 còn cho phép đánh dấu lại những trang web bạn đã , dưới giao diện như một tờ tạp chí, giúp bạn cập nhật thông tin nhanh nhất.

Feedly sẽ tổ chức các feed trong các tab và chuyên mục với nhiều lựa chọn hiển thị để xem (như chỉ xem tiêu đề hoặc tiêu đề với nội dung tóm tắt phù hợp với sở thích của người dùng).

Download

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/8538/

Bài viết liên quan