FileSee – Xem các tập tinh nhanh chóng

FileSee là một “tất cả trong một” dùng để xem các tập tin một cách mạnh mẽ và nhanh chóng. FileSee là sự kết hợp của một trình quản lý tập tin, văn bản, hình ảnh, xem pdf, lash player, video player, mp3 player, một máy nghe nhạc midi, một trình soạn thảo file hex, ….Chính vì FileSee nhận dạng, xem và quản lý nhiều định dạng file như vậy nên FileSee được xem là ứng dụng “tất cả trong một”. FileSee có giao diện tương tự như Windows Explorer. Những định dạng mà FileSee hỗ trợ: txt, html, htm, mht, shtml, shtm, pdf, swf, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, bmp, png, ico, wmf, wmf, tga, pcx, wbmp, jp2, jpc, pgx, pnm, ras, j2k, psd, midi, mid, mp3, wav, avi, mpg, mpeg, wma, wmv, asf, zip, rar, cab, gzip, jar, tar, bh, lha, zoo, ace, arc, arj, fxd, fxr, fxm, xls, xl, xlt, ppt, pps, pot, doc, dot, vsd, exe, dll, ocx, ax, rm, ram, ra, rmvb, rp, rpm, rt, wpl, wmx, wmd, wmz, wax, wvx, cda, rmi, aif, aifc, aiff, au, snd, dvr-ms, mpe, mlv, mp2, mpv2, mp2v, mpa, mov, qt , flv, etc.

Download:

http://dl.filekicker.com/send/file/193628-1Q80/filesee_setup.exe

Bài viết liên quan