FileWing – Khôi phục các tập tin vô tình xóa

Nếu bạn xóa một tập tin trong Windows, tập tin này không thực sự được xóa thay vào đó là Windows cố tính “quên” tập tin nằm ở đâu trên đĩa cứng. Bạn có thể khôi phục một vài tập tin như thế nếu chúng không được ghi đè lên trên đĩa cứng.

Ứng dụng FileWing sẽ giúp bạn phôi phục các tập tin vô tình xóa và cũng có thể giúp xóa các tập tin bằng việc ghi đè chúng nhiều lần, do đó chúng không thể được khôi phục nữa.

Một số điểm nổi bật của chương trình:

– Cung cấp các phương pháp khác nhau để xóa dữ liệu một cách an toàn, bạn có thể lựa chọn giữa 7 thuật toán khác nhau.

– Giao diện thân thiện, dễ sử dụng giúp bạn trong mỗi bước khôi phục hay xóa tập tin.

– Chỉ cần đưa tên một thư mục bạn muốn khôi phục file của bạn, chương trình sẽ làm phần còn lại.

Download

http://www.abelssoft.net/FileWingSetup.exe

Bài viết liên quan