FindYourFiles Basic – Quét và lưu trữ tất cả các tài liệu

FindYourFiles Basic là một ứng dụng mạnh mẽ và dễ sử có thể giúp bạn quét và lưu trữ tất cả các tài liệu.

Các tính năng chính:

* Các phiên bản điện tử của các tài liệu được bảo vệ khỏi bị hư hại, mất mát và truy cập trái phép.
* Giao diện trực quan cho phép bắt đầu ứng dụng một cách nhanh chóng và làm việc với các chương trình hiệu quả
* Quét tài liệu, bao gồm nhiều trang, và kèm theo bất kỳ loại tập tin kỹ thuật số đính kèm.
* Tạo tài liệu lưu trữ nhiều tài liệu cả local và network với kích thước không giới hạn
* Quản trị quyền truy cập và tạo ra các bản sao lưu.
* Quick truy cập vào các tài liệu cần thiết được lưu trong kho lưu trữ.

Download

http://www.find-your-files.com/dwn/FindYourFiles3.2.1-Basic.exe

Bài viết liên quan