FmPro Migrator – Phần mềm chuyển đổi dữ liệu

FmPro Migrator là một công cụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi dữ liệu giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay như: MySQL, Oracle, Access, SQL Server, Sybase, DB2, OpenBase, PostgreSQL, FrontBase, SQLite và Valentina…

Chương trình hỗ trợ rất nhiều các hệ cơ sở dữ liệu phổ biến và chuyên nghiệp hiện nay như: MySQL, Oracle, Access, SQL Server, Sybase, DB2, OpenBase, PostgreSQL, FrontBase, SQLite và Valentina.

Những chức năng chính của chương trình:

– Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu từ Access Forms/Reports, Relationships, Value Lists, Queries và Visual Basic thành FileMaker 10
– Chuyển đổi từ FileMaker Pro Layouts/Scripts/Value Lists thành Microsoft Access
– Chuyển đổi từ FileMaker Pro Layouts/Scripts/Value Lists, Relationships thành Servoy Projects
– Chuyển đổi  Layouts thành HTML/JavaScript
– Chuyển đổi Layouts/Scripts thành Revolution Stacks
– Nhập dữ liệu từ Access, Bento, Firebird và SQL Server thành FileMaker 10
– Chuyển đổi từ Bento Forms thành FileMaker Layouts
– Tự động hoàn thiện chức năng Table Consolidation Feature
– Được tích hợp khả năng xuất định dạng VBA Form Code

Giao diện chính của chương trình

Bài viết liên quan