Free Ico Converter – Chuyển đổi hình ảnh sang định sang ico

Free Ico Converter 1.0 có thể được sử dụng để chuyển đổi các tập tin hình ảnh sang định dạng ico. Nó hỗ trợ tất cả các định dạng hình ảnh chính. Đây là tất cả trong một chuyển đổi định dạng ico và có thể được sử dụng như: – Chuyển đổi png sang ico
– Chuyển đổi jpg sang ico
– Chuyển đổi jpeg sang ico
– Chuyển đổi gif sang ico
– Chuyển đổi bmp sang ico

Bạn có thể thiết kế hình ảnh biểu tượng của bạn trong công cụ yêu thích và sau đó sử dụng Free Ico Converter để chuyển đổi thành định dạng ico, rất thuận tiện.

Download:

http://www.tomatosoft.biz/file/freeware/IcoConverterSetup.exe

Bài viết liên quan