Fujifilm X10 Firmware For Mac

Fujifilm X10 Firmware For Mac là phiên bản dành cho hệ điều hành Mac, giúp máy sửa tình trạng hiển thị sai khẩu độ và cải thiện khả năng lấy nét tự động trong chế độ bám nét đối tượng liên tục (Tracking AF). Firmware 1.02 cập nhật kết hợp các vấn đề sau đây:

1. Cải thiện hiện tượng giá trị khẩu độ hiển thị không chính xác như “F2.2” ngay cả khi giá trị thực tế đã được thiết lập để “F2.0”.

– Thiết lập chế độ quay số tới [A] [M].

– Thiết lập độ mở ống kính F2.0 (khẩu độ mở).

– Vị trí ống zoom được chuyển đến cạnh rộng.

2. Trong chế độ “Tracking” cải thiện khả năng lấy nét tự động.

Chú ý:

Sau khi tải về file “FPUPDATE.DAT” thì bạn phải tiếp tục tải chương trình chuyển đổi nếu:

– Đối với Windows thì tải file “FPUpdateV.exe” tại đây.

– Đối với Mac thì tải file “FPUPDATETRF.dmg” tại đây.

Bài viết liên quan