G DATA AntiVirus

G DATA AntiVirus 2012 là một giải pháp bảo vệ toàn diện cho của bạn. Nó sẽ quét của bạn tại các khoảng thời gian định kỳ hoặc bất cứ khi nào bạn muốn. G DATA AntiVirus có thể xác định và loại bỏ độc hại trong một khoảng thời gian nhanh nhất. G Data Antivirus có một tính năng mới đó là quét ở chế độ “nhàn rỗi”, nó sẽ liên tục quét hệ thống khi không hoạt động để sử dụng thời gian hoạt động của hệ thống một cách hiệu quả.

Các tính năng chính:

* An ninh toàn diện
* Bảo vệ tất cả các kênh truyền thông (e-mail (POP3/IMAP), nhắn tin (MSN, Yahoo, AOL, vv)
* Cải thiện bảo vệ từ viruses, worms, rootkits.
* Phần mềm gián điệp, dialers, Trojans, backdoors, và nhiều hơn nữa
* Tìm kiếm tất cả các tập tin nén và lưu trữ
* Phản ứng nhanh nhất để tấn công virus mới
* G DATA BootCD tìm thấy loaded rootkits.
* Hoàn toàn tự động
* Chặn virus e-mail cho Outlook, Outlook Express,
* Mozilla, Eudora, và nhiều hơn nữa
* Tự động quét HTTP
* Bảo vệ hệ thống Registry và Hosts file.
* Hoàn toàn tự động quét virus và cập nhật
* Hỗ trợ kỹ thuật qua e-mail và điện thoại
* InternetAmbulance phân tích các tập tin đáng ngờ.

Yêu cầu hệ thống:

* : 512 MB RAM
* Windows Vista/7: 1 GB RAM
* Internet Connection

Download:

https://www.gdatasoftware.co.uk/?eID=PushFile&dl=3d8966ff83%3AAFIGBAM%3D

Bài viết liên quan