Genie Timeline Free – Sao lưu nhiều loại dữ liệu

Genie Timeline Free là sao lưu thời gian thực tự động liên tục cho tất các file và thư mục của bạn.

 

Nó có thể sao lưu nhiều loại dữ liệu như các file hệ thống, e-mail, văn bản, music, hình ảnh, e-Books, video và bất cứ điều gì trên của bạn. Với một hướng dẫn cài đặt 3-bước, Genie Timeline hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không cần sự can thiệp của quản trị viên.

Một điểm nữa là nếu thiết bị sao lưu không được kết nối vào máy tính của bạn, Genie Timeline sẽ giữ sự theo dõi tất cả thay đổi và sao lưu chúng ngay khi nào thiết bị được kết nối lại. Trong trường hợp mất điện đột ngột, gián đoạn sao lưu, tắt máy tính, Genie Timeline xác định một cách thông minh nơi nào sao lưu bị ngừng lại, và sẽ tiếp tục lại đúng nơi nó dừng lại.

Genie Timeline là một chương trình hoạt động nền, ko ảnh hưởng đến những tác vụ khác của bạn. Nó giám sát và lưu lại các thay đổi về dữ liệu, sau đó đc backup lại. Việc backup chỉ sử dụng rất ít tài nguyên hệ thống như CPU và bộ nhớ, vì thế nó rất hữu ích cho những người dùng muốn chạy những chương trình khác đòi hỏi hiệu suất cao.

Download

http://www.genie-soft.com/download/GenieTimelineSetupFree.exe

Bài viết liên quan