Giảm kích thước tập tin Powerpoint 2010

Nếu bạn sử dụng nhiều hình ảnh, đặc biệt là những hình ảnh kỹ thuật số trong tập tin PowerPoint 2010 Presentation, bạn sẽ thấy rằng điều này sẽ làm tăng kích thước tập tin. Bạn có thể làm giảm kích thước tập tin bằng cách nén và cắt những hình ảnh trong PowerPoint 2010 được xây dựng bởi các tính năng sẵn có. Hãy xem làm cách nào để nén và giảm kích thước tập tin PowerPoint Presentation.

Bước-1

Mở tập tin PowerPoint Presentation.

Bước-2

Nhấp vào tab “File” và chọn “Save As”.

Bước-3

Trong cửa sổ “Save As”: Nhập tên tập tin như “Presentation_Compressed”. Tại Save as Type, chọn loại tập tin sẽ lưu, trong bài này chúng ta chọn loại tập tin powerpoint 2010 đuôi pptx.

Nhắp chuột vào Tools và chọn “Compress Pictures”

Chọn “Delete cropped area of pictures”. Sau đó chọn một trong những tùy chọn “Target output” như “Screen (150 ppi): good for web pages and projectors”. Bạn có thể chọn bất kỳ tùy chọn khác như In, Email, … theo yêu cầu đặt ra.

Vậy là bạn đã dễ dàng giảm kích thước đáng kể cho tập tin Powerpoint.

Hướng dẫn này cũng có thể được thực hiện trên Word, Excel,…

Lưu ý: Chỉ có thể giảm tối đa kích thước tập tin nếu bên trong chứa nhiều ảnh với dung lượng nhiều MB, còn lại không có tác dụng nhiều đối với việc giảm kích thước, đôi khi còn làm tăng dung lượng tập tin hơn.

Theo: XHTT

Bài viết liên quan