Giáo trình bảo mật trên Internet

Giáo trình trên Internet

 

Các kiểu tấn công Firewall và cách phòng chống

http://www.download.com.vn/ebook/18191_cac-kieu-tan-cong-firewall-va-cach-phong-chong-ebook.aspx?op=download

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ebook này chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hệ điều hành Windows, sử dụng mạng LAN, sử dụng Internet; hướng dẫn bạn tự giải quyết những vấn đề vướng mắc thường gặp trong quá trình sử dụng ; hướng dẫn cài đặt các ứng dụng; giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các mới.

http://www.download.com.vn/ebook/18119_so-tay-tin-hoc-ung-dung-ebook.aspx?op=download

Giáo trình bảo trì máy tính và cài đặt phần mềm

http://www.download.com.vn/ebook/18318_giao-trinh-bao-tri-may-tinh-va-cai-dat-phan-mem-ebook.aspx?op=download

Các phương pháp mã hóa và bảo mật thông tin

http://www.download.com.vn/ebook/18192_cac-phuong-phap-ma-hoa-va-bao-mat-thong-tin-ebook.aspx?op=download

Sổ tay Registry toàn tập

http://www.download.com.vn/ebook/18170_so-tay-registry-toan-tap-ebook.aspx?op=download

Bài viết liên quan