Gigabyte GA-K8VT890-9 Bios F4 – Driver main Gigabyte GA-K8VT890-9

Bios phiên bản F4 của main :

  • Nâng cấp CPU microcode.
  • Thay đổi chế độ SATA mặc định thành IDE.

Tính năng kỹ thuật của main GA-K8VT890-9:

  1. Socket 939 supports AMD Athlon™64 FX/ 64 processor.
  2. Supports new generation PCI ExpressX16 graphics interface.
  3. Supports Dual Channel DDR400 memory architecture.
  4. Integrated Gigabit LAN Ethernet controller.
  5. Integrated Serial-ATA interface with RAID 0,1 function.
  6. Integrated high quality 8 channel Audio Codec.

Download:

Bài viết liên quan